model


Pracujemy nad organizacją współpracy między ludźmi.

Zespoły powstają i działają ponieważ ludzie potrzebują siebie wzajemnie.

Dlatego dążymy do zrozumienia i zagospodarowania wzajemnych potrzeb ludzi i organizacji.

Dlatego w centrum naszej metody i zainteresowania jest:

CZŁOWIEK

  • jego kompetencje, silne strony i ograniczenia
  • warunki jego zaangażowania i satysfakcji

ORGANIZACJA

  • jej cele i sposoby działania
  • warunki jej perspektywicznego rozwoju i produktywności

Podmiotowa współpraca człowieka i organizacji tworzy synergię, pozwalającą osiągać znacznie lepsze efekty zarówno na poziomie systemowym, jak i indywidualnym.

W naszej filozofii uwzględniamy dynamizm otoczenia w tzw. świecie VUCA , który przejawia się m.in. większym wypaleniem zawodowym, nadmiernym konsumpcjonizmem, bezrefleksyjnym wzrostem.

Stawiamy na wartości, podkreślamy również, że musimy docenić to co mamy, ponieważ żyjemy obecnie w jednym z najbardziej pomyślnych momentów, w szczególności dla Polski i Europy.

Podkreślamy, że szczęście ludzi ma kompleksowy charakter i nie uzyskuje się go tylko poprzez mechanizmy gospodarki rynkowej. Ważne jest też dobrostan, równowaga - w tym też klimatyczna.

Nasza droga zaczyna się od refleksji nad tym co nas otacza i jaką wartość możemy tworzyć dla nas samych i dla otoczenia.