metoda

nasza metoda

to unikalne i autorskie zestawienie, oparte na synergii trzech obszarów:

ACADEMY

koncentracja na procesie – istotą naszych rozwiązań jest zbadanie relacji systemowych; zakładamy, że proces może być istotniejszy, niż skodyfikowany rezultat

obszary działania:

badania i zarządzanie wiedzą (w tym np. raporty, dobre praktyki itp.)

audyty i konsultacje

profile kompetencyjne (lider, manager, pracownik, zespół itp.)BUSINESS

skuteczność osiągania rezultatów - w biznesie ostatecznym celem jest wzrost produktywności, często w krótkim okresie; my myślimy o skuteczności również długofalowej

obszary działania:

szkolenia i warsztaty umiejętności

coaching

wdrożenia narzędzi zarządzania


CULTURE

systematyczność działań - budowanie przestrzeni o wspólnych wartościach i języku; uważamy, że bez przemyślanej kultury współpracy nie da się doskonalić procesu i osiągać trwałych rezultatów.

obszary działania:

treningi zespołów

modelowanie kultury organizacyjnej

zarządzanie zmianą