USŁUGI

nasi klienci

Wspieramy organizację i pojedyncze osoby w organizacjach. Mamy doświadczenia z następującymi branżami i sektorami:

ADMINISTRACJA I FINANSE PUBLICZNE

SZKOŁY WYŻSZE

SĄDOWNICTWO

INSTYTUCJE KULTURY

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

START-UP I MMŚP

SPORT

NGO

NASZE USŁUGI

Wsparcie organizacje w tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na współpracy, optymalizacji procesów oraz synergii zarówno wewnątrz organizacji, jak i między organizacją a jej otoczeniem.

Oferta ABC4W jest skierowana również do pojedynczych osób, które chcą lepiej odnajdywać się w otoczeniu - zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym.

Typowy proces współpracy realizujemy poprzez:

AUDYT I DORADZTWO


SZKOLENIA I COACHING


AKADEMIA ABC4W


Każdy z naszych produktów dla każdego z sektorów i branż uwzględnia metodę ABC.

Stawiamy na zrozumienie potrzeb klienta i indywidualne ustalenie ram współpracy. Każda oferta formułowana jest w oparciu o szczególne uwarunkowania, w tym kontekst sytuacyjny.

Na każdym etapie inwestycji dialog jest podstawą sukcesu, dlatego skontaktuj się z nami, aby ustalić jak możemy Cię wesprzeć.